БЕЗПЛАТНА Доставка на всяка поръчка до офис на СПИДИ или ЕКОНТ
×
 

Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ WWW.SCHMIDTS-DISTRIBUTOR.COM
I. Обхват на действие
Чл. 1. (1) Настоящите общи условия се прилагат по отношение на всички потребители, които използват услугите или осъществяват всякаква друга дейност на Сайта.
(2) Използването на услугите, предлагани на Сайта, означава, че Потребителят е прочел и разбрал настоящите общи условия и е съгласен да ги спазва.
II. Сключване и прекратяване на Договора
Чл. 2. (1) Използването на услугите, предлагани на Сайта, изразява съгласието на Потребителя за сключване на Договора.
(2) Договорът се счита сключен от момента, в който Потребителят регистрира Акаунт чрез формата за регистрация на Сайта или от деня, в който започне по какъвто и да е начин да използва услугите, предоставяни чрез Сайта – което от двете настъпи първо.
(3) Договорът се сключва между Доставчика и Потребителя за неопределен период от време. Използването на Сайта означава, че Потребителят се е запознал и съгласил с всяко последващо изменение на настоящите Общи условия.
Чл. 3. (1) Потребителят може да прекрати Договора по всяко време, като изтрие своя Акаунт на Сайта. В този случай Договорът ще се счита за прекратен след изтичането на 3 месеца от датата на изпълнение на последната поръчка, наредена от Потребителя.
(2) В случай, че Потребителят използва услуги без да има Акаунт на Сайта, Договорът се прекратява с изтичането на 3-месечен срок от изпълнението на последната услуга.
III. Предмет на Договора
Чл. 4. (1) Договорът за електронни услуги и логистика относно поръчка и доставка на стоки е договор, по силата на който Доставчикът предоставя електронни информационни услуги относно стоки и се задължава да съдейства и организира логистиката относно поръчки на Потребителя за закупуване на стоки от името и за сметка на Потребителя и да ги доставя на посочен от Потребителя адрес срещу възнаграждение.
(2) Доставчикът закупува стоките от Продавача от името и за сметка на Потребителя и собствеността върху стоките преминава директно от Продавача към Потребителя. Докато доставката бъде осъществена Доставчикът държи поръчаната стока за Потребителя.
(3) Доставчикът може да използва подизпълнители във връзка с изпълнението на задълженията си по Договора.
IV. Условия за ползване на Сайта
Чл. 5. (1) Сайтът може да бъде използван от физически лица, навършили 18-годишна възраст и от юридически лица.
(2) Използването на услугите, предлагани на сайта, с изключение на разглеждането на стоките, изисква предварителна регистрация на Потребителя.
(3) Потребител не може да регистрира повече от един Акаунт на Сайта.
Чл. 6. Използването на Сайта изисква наличието на инструменти, които позволяват достъп до интернет, включително прог

Schmidt's използва бисквитки за удобно и приятно пазаруване